You are here

Mihigo, Kayanza, Kayanza

This is the Mihigo Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City
Mihigo Binyange
Mihigo Gisonzoka
Mihigo Kibande
Mihigo Rurambi
Mihigo Magongo
Mihigo Mihigo
Mihigo Kabiku
Mihigo Butarumanga
Mihigo Gahama
Mihigo Kiyaya
Mihigo Musenga
Mihigo Muyange
Mihigo Muzenga
Mihigo Kigori
Mihigo Mihigo
Mihigo Muhero
Mihigo Musumba
Mihigo Ruhorera
Mihigo Cangahero
Mihigo Mubanga